Makro İhracat

Makro İhracat

3568 Sayılı kanun kapsamında tüm yasal defterlerin kanun ve yasal mevzuat çerçevesinde tutulması.

Muhasebe Sistemi’nin Kurulması ve Danışmanlık, Kontrol Faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Aylık Belge ve Kayıt Kontrolü

Aylık Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

Geçici Vergi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

BA ve BS Formların elektronik ortamda iletilmesi

Finansal Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı esas alınarak yürütülmesi

Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması

İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü

Bordro ve hesap pusulalarının müşterinin uygun gördüğü yöntem ve yol ile çalışanlara iletilmesi

SGK bildirgelerinin düzenlenmesi

İşyeri SGK tescil işlemlerinin yapılması

İşten ayrılan Personel için İhbar ve Kıdem Tazminatı tutarlarının hesaplanması

İşe giriş ve çıkışlar da kanuni bildirimlerin yapılması

Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formların hazırlanması