Şirket Açılış İşlemleri

Şirket Açılış İşlemleri

ŞAHIS ŞİRKETİ AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Kimliğiniz ön yüzünün fotoğrafı
 2. Faaliyetinizi yapacağınız işyeri adresi size ait ise Tapu
 3. Faaliyetinizi yapacağınız işyeri adresi kiralık ise Kira Sözleşmesi
 4. İşinizi aracınızla yapıyorsanız Araç Ruhsatı ile birlikte;
 5. Aracınız size ait ve sıfır bir araç ise Araç Faturası, 
  2. el bir araç ise Noter Satış Sözleşmesi, 
  Kiralık ise; Kira Sözleşmesi

ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ MALİYETİ ( ORTALAMA )

 1. Şahıs imza beyannamesi (Noter) 100 TL
 2. Mali Müşavir Vekaleti (Noter) 148 TL
 3. Şirket Kuruluş Servis Bedeli: 250 TL
 4. Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri: 50 TL
 5. Toplam şahıs şirketi kurma maliyet: 550 TL

ŞAHIS ŞİRKETİ DÖNEMSEL STANDART GİDERLERİ

 1. Her ay KDV beyannamesi (58,80 TL damga vergisi)
 2. 3 ayda bir muhtasar beyannamesi (58,80 TL damga vergisi)
 3. 3 ayda bir gelir geçici beyannamesi (91,70 TL damga vergisi)
 4. Yıllık gelir vergisi beyannamesi (122 TL damga vergisi)
 5. Mali Müşavir Ücreti